ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

#WorkForWhatMatters

Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

| 0 comments

Μια εξαμηνιαία έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εξηγεί τις δράσεις και τα μέσα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η ευρωπαϊκή και οι εθνικές πολιτικές στηρίζουν την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, και παρέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από κράτη μέλη της ΕΕ. (συνεταιρισμοί, ενώσεις, αλληλασφαλιστικές εταιρείες και ιδρύματα), καθώς και το πιο πρόσφατο φαινόμενο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δηλ. των επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί με κοινωνικό αντί για οικονομικό σκοπό.

τεύχος ΕΕ

Κατεβάστε τον οδηγό από τον παρακάτω σύνδεσμο:

DGEMPL_Social_Europe_Guide_Vol.4_EL_Accessible_v2.0 (2)

Leave a Reply

Required fields are marked *.